< Ga terug

Asbest saneren

Kwakkel Asbest BV adviseert, begeleidt en draagt zorg voor de uitvoering en afwikkeling van het gehele saneringstraject. Zij staan borg voor verantwoorde, maar zeker ook een kosten efficiënte sanering van uw asbest.

De bedrijfsgegevens zijn:

Kwakkel Asbest B.V.

Industrieweg 3-O

8263 AA Kampen

T: 038-202 05 03

F: 038-202 05 04

W: www.kwakkelasbest.nl

E: adrie@kwakkelasbest.nl

C: Adrie Reumer

 

Asbest is een vóór 1993 veelvuldig verwerkt gevaarlijk natuurproduct, dat bij onbeschermd bewerken ernstige gezondheidsschade voor mens en milieu teweeg brengt. Asbest is gevaarlijker dan gedacht. Jaarlijks sterven zo’n 500 Nederlanders aan de gevolgen van besmetting met asbest. Het aantal asbestdoden neemt ondertussen verder toe.

 

Asbest is de verzamelnaam voor een groep delfstoffen met een zeer specifieke vezelachtige structuur. Asbest is gemakkelijk te winnen, eenvoudig te bewerken, bestand tegen hoge temperaturen en slijtvast. Om die reden is het in het verleden in grote hoeveelheden en voor de meest uiteenlopende doeleinden gebruikt en verwerkt.

 

Asbest is schadelijk voor de gezondheid wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht en ingeademd kunnen worden. Asbest is enkel schadelijk bij inademing en niet bij huidcontact of bij inslikken. De ingeademde vrije vezeltjes zijn zo klein dat ze tot diep in de luchtwegen en de longen kunnen doordringen. Daar kunnen ze ontstekingen veroorzaken en (op termijn) kanker.

 

Asbest dient vakkundig en veilig te worden verwijderd, volgens de meest strenge richtlijnen en regels. Als SC-530 gecertificeerd bedrijf voldoet Kwakkel Asbest BV hieraan.
Voorafgaand dient iedere locatie te worden geïnventariseerd waarna een sloopvergunning kan worden aangevraagd. Kwakkel BV stelt de planning voor het uitvoeren van de werkzaamheden op, maakt melding van de werkzaamheden bij de instanties en stelt het werkplan op.

 

 Kwakkel bv
Kwakkel bv
Kwakkel bv