Totaalsloop Nagele

Totaalsloop woning inclusief asbestverwijdering uitgevoerd door Kwakkel BV in Nagele. Zie de foto’s hieronder tijdens uitvoering en oplevering na sloopwerkzaamheden gereed. Om onze opdrachtgever te ontzorgen hebben wij voor dit project ook de sloopmelding en asbestinventarisatie laten uitvoeren. De bouwaannemer kan nu starten met het bouwen van de nieuwe woning.