Meer informatie over asbest

Wat is asbest?

Asbest is een vóór 1993 veelvuldig verwerkt natuurproduct dat bij onbeschermd bewerken ernstige gezondheidsschade voor mens en milieu teweeg brengt. Asbest is gevaarlijker dan gedacht. Jaarlijks sterven veel mensen aan de gevolgen van besmetting door asbest. Asbest is de verzamelnaam voor een groep delfstoffen met een zeer specifieke vezelachtige structuur. Asbest is gemakkelijk te winnen, eenvoudig te bewerken, bestand tegen hoge temperaturen en slijtvast. Om die reden is het in het verleden in grote hoeveelheden en voor de meest uiteenlopende doeleinden gebruikt en verwerkt. Zo komt het bijvoorbeeld voor in golfplaten, vinylvloerbedekking (zeil) en in pijpen voor schoorstenen. Ook kan asbest zitten in oude huishoudelijke apparaten, zoals haardrogers, strijkijzers en warmhoudplaatjes.

Gevaarlijk?

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht en ingeademd kunnen worden, kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid. Asbest is alleen schadelijk bij inademing en niet bij huidcontact of bij inslikken. De ingeademde vrije vezeltjes zijn zo klein dat ze tot diep in de luchtwegen en de longen kunnen doordringen. Daar kunnen ze ontstekingen veroorzaken en (op termijn) kanker.

Asbest herkennen

Asbest werd vroeger verwerkt in veel bouwmaterialen zoals in golfplaten van cement. Het kan daarom voorkomen in gebouwen en woningen. Bijvoorbeeld als dakbedekking. Materiaal met asbest heeft vaak een vezelachtige structuur. Dit is te zien op breukvlakken en bij beschadigingen van asbesthoudend materiaal. Meestal heeft asbest een witte tot lichtgrijze kleur. Wilt u zeker weten of een bepaald materiaal asbest bevat? Neemt u dan contact met ons op.