Duurzaam slopen

Het zoveel mogelijk demonteren van materialen, het gescheiden afvoeren van grondstoffen of het recyclen van bouwstoffen die bij het slopen vrij kunnen komen. Duurzaam slopen wordt steeds belangrijker bij sloopbedrijven. Bepaalde materialen zoals deuren, trappen of hout kunnen namelijk opnieuw worden gebruikt bij het project zelf of op een andere bestemming. Doordat deze materialen een nieuw leven kunnen krijgen is duurzaam slopen een mooie oplossing om schaarste van grondstoffen tegen te gaan. Bekijk hoe de vakmannen van Kwakkel BV u kunnen helpen om zorgvuldig en op een duurzame manier te slopen bij uw projecten.

Wat is duurzaam slopen?

Bij renovatiesloop, maar ook bij totaalsloop, komen er heel veel materialen vrij die weer opnieuw gebruikt kunnen worden bij uw project. Er komen namelijk materialen vrij zoals deuren, trappen, hout, dakpannen of zelfs complete keukens. Deze materialen zijn meestal geschikt om opnieuw te gebruiken. Toch gebeurt dit niet altijd. Kwakkel BV is een duurzaam sloopbedrijf dat al veel ervaring heeft met het circulair slopen en geeft grondstoffen die bij de sloop vrijkomen een nieuw leven. Dat hergebruiken van materiaal dat bij het verbouwen vrijkomt, wordt ook wel duurzaam slopen genoemd.

Waarom kiezen voor duurzaam slopen?

Duurzaam slopen is een nieuwe manier van slopen. Doordat grondstoffen steeds schaarser worden, is het belangrijk dat er gezocht wordt naar oplossingen die op een positieve manier kunnen bijdragen aan de duurzaamheid van materialen. Een van die oplossingen is het hergebruiken van materialen die vrij kunnen komen bij het slopen. Voordat een project gestart wordt, kijkt een duurzaam sloopbedrijf namelijk al naar mogelijke materialen en grondstoffen die bij de sloop opnieuw kunnen worden gebruikt. Hierdoor blijven zoveel mogelijk grondstoffen intact voor hergebruik, wat gunstig is voor de duurzaamheid van materialen.

Uw project duurzaam laten slopen? Schakel Kwakkel BV in!

Geeft u ook voorkeur aan het duurzaam slopen bij uw projecten? Schakel dan de vakmannen van Kwakkel BV in. Wij stellen graag een plan op om zoveel mogelijk materialen, grondstoffen en bouwstoffen opnieuw te gebruiken. Wilt u hier meer informatie over ontvangen? Vul dan ons contactformulier in of neem telefonisch contact op via 038 – 332 59 70. Laat uw project duurzaam slopen door Kwakkel BV.