Ontzorgen

Door kennis binnen onze organisatie bestaat de mogelijkheid, dat wij onze klant in overleg zo veel mogelijk kunnen ontzorgen. Wij ondersteunen dan onze opdrachtgever en gaan samen door het traject om het beoogde doel te realiseren binnen de scope van onze opdracht.
Het is niet alleen de praktische kant, de werkelijke uitvoering, maar ook formeel moet alles voor elkaar zijn om te kunnen slopen.

Om u een beeld te geven….
Nog niet zo lang geleden hebben wij een gecombineerd werk uitgevoerd van asbestverwijdering en totaalsloop van een oude stal in Oldebroek. Om in dit geval te kunnen slopen moeten er een aantal stappen worden genomen.
We beginnen met het verzorgen van een asbestinventarisatie, waar de asbestbronnen in worden genoemd van de te slopen onderdelen, die tijdens het onderzoek zijn vastgesteld en geanalyseerd. Het asbestrapport moet in dit geval geschikt zijn voor totaalsloop.
De volgende stap is een sloopmelding. Dit kan via omgevingsloket online met de juiste gegevens bij de hand. Als de stukken compleet en duidelijk zijn, zal de sloopmelding worden geaccepteerd en kan 30 dagen na de sloopmelding een start worden gemaakt met de asbestsanering.
De asbestsanering wordt uitgevoerd onder het certificaat SC-530. Van de asbestsanering moet altijd een vrijgave zijn van de gesaneerde asbestbronnen. Pas daarna kan met de sloop worden begonnen.
Tijdens de sloop, niet ongewoonlijk,  zijn wij bij dit project een niet geïnventariseerde asbestbron tegen gekomen. Deze is aanvullend geïnventariseerd en voorzien van een nieuwe sloopmelding. Omdat het al een bestaand project was, konden wij na acceptatie direct doorgaan met de uitvoering. Daarna konden wij het restant van de sloop afmaken. Aanvullen van ontstane gaten was een mogelijkheid, maar is in dit geval niet gebeurt in verband met de nieuwbouw van een woning binnen het sloopgebied.
In deze casus ging het met name om een oude stal, die plaats maakt voor de nieuwbouw van een woning. Deze stappen kunnen wij ook doorlopen met bijvoorbeeld de sloop van een woning of een bedrijfsgebouw. Het komt ook voor dat de nutsvoorzieningen nog moeten worden afgesloten. Dit kan via aansluitingen.nl. Dit is dan nog een extra stap, voordat er kan worden gestart met de werkzaamheden.

Bijkomstigheid
Wij hebben onze opdrachtgever ook ondersteunt met een “kleine” bodemsanering. In overleg met de opdrachtgever hebben wij Mateboer Milieutechniek betrokken bij deze bodemsanering. Een bodemsanering vraagt veel aandacht aan “de voorkant”. Om te kunnen beginnen moet ook het nodige papierwerk voor elkaar zijn.

Het kan zijn dat in een andere casus meer partijen zijn betrokken. Elk project is uniek. Wij trekken graag samen op om het gezamenlijke doel te bereiken. Ons streven is een tevreden opdrachtgever!!!!