“PARK OUD ZUID”

Het project “Park Oud Zuid” is een combinatie van renovatie van bestaande schoolgebouwen en nieuwbouw van woningen. Een deel van de gebouwen wordt gesloopt voor de nieuwe situatie. Deze opdracht kregen we in december 2020 van Schavast B.V. De bouwwerkzaamheden zijn in handen van Salverda Bouw.

 

MOOI COMBINATIEWERK

Alles wat Kwakkel BV dagelijks doet, komt hier aan bod: renovatiesloop, totaalsloop, boren en zagen en asbestverwijdering. 

 

Eind december 2020, toen het project bij ons binnenkwam, hadden we een kleine kennismaking met het werk. Een oriëntatie voor de werkzaamheden van het nieuwe jaar bij twee scholen: de Zuiderschool en de HBS Meppel.

We zijn gestart met de asbestsanering van geïnventariseerde bronnen en het strippen van de bouwdelen. Met het strippen verwijderen we zoveel mogelijk niet-steenachtige materialen in de bouwdelen die volledig worden gesloopt. Daardoor gaat het machinaal slopen sneller. De sloop van een deel van de Zuiderschool duurt een aantal weken.

 

Daarna renoveren we een deel. We verwijderen plafonds, vloerafwerkingen en wanden, we maken sparingen in vloeren voor nieuwe trappen en de gevel wordt aangepast.

 

De voormalige gymzaal van de school wordt losgemaakt van de entreeruimte en kleedkamers. Het bouwdeel met het platte dak slopen we volledig. De gymzaal is een opzichzelfstaand gebouw waarin na asbestverwijdering en renovatiesloop drie woningen komen.

 

De totaalsloop van het het HBS-deel heeft een aantal uitdagingen. Bouwdelen moeten losgezaagd worden, maar wel gehandhaafd blijven voor renovatie. Het deel van de HBS-school aan het Zuideinde valt onder de monumentenzorg. Daar is een sloopvergunning voor nodig. Er worden veel wanden gesloopt en de voormalige aula wordt na het verwijderen van het dak een binnentuin voor bewoners.

 

CIRCULAIR SLOPEN

Circulair slopen wordt een belangrijk begrip. Vrijkomende materialen worden niet afgevoerd als bouw- en sloopafval, maar krijgen steeds vaker een nieuwe bestemming.

Voor de totaalsloop van de Zuiderschool krijgen het dakbeschot met onderliggend balkhout, de radiatoren en het sanitair een nieuwe bestemming. De dakpannen en het houtwerk van de HBS-school worden ook circulair hergebruikt. Een deel van de materialen blijft zelfs achter bij het project.

Zelfs de vloer- en wandtegels krijgen een herbestemming. De tegels worden voorzichtig losgehakt en op pallets geplaatst voor verhuizing naar een nieuw project. 

 

We richten ons steeds meer op circulair slopen. Circulair slopen is geen uitzondering meer, maar wordt binnenkort de regel.

 

DUURZAAM SLOPEN

Om het “de jongens op de werkvloer” makkelijker te maken, hebben we geïnvesteerd in twee elektrische miniloaders voor de bouwdelen. Dit versnelt het werk en zorgt voor fysieke lastenverlichting. Met hulpstukken strippen onze collega’s eenvoudig de vloer en ruimen ze sneller het afval op.

 

De sloopwerkzaamheden in het HBS-deel worden uitgevoerd met een slooprobot. De intentie is om dit jaar meer investeringen te doen die zorgen voor fysieke lastenvermindering en verlaging van de CO2-uitstoot.

 

#weekvandecirculaireeconomie #mooiwark #combinatiewark #circulairslopen #duurzaamslopen #fysiekeontlasting #goedbezig