Totaalsloop

Ontzorgen

Door kennis binnen onze organisatie bestaat de mogelijkheid, dat wij onze klant in overleg zo veel mogelijk kunnen ontzorgen. Wij ondersteunen dan onze opdrachtgever en gaan samen door het traject om het beoogde doel te realiseren binnen de scope van onze opdracht....

Totaalsloop Nagele

Totaalsloop woning inclusief asbestverwijdering uitgevoerd door Kwakkel BV in Nagele. Zie de foto’s hieronder tijdens uitvoering en oplevering na sloopwerkzaamheden gereed. Om onze opdrachtgever te ontzorgen hebben wij voor dit project ook de sloopmelding en...