Circulair en duurzaam slopen komt om de hoek kijken

“PARK OUD ZUID”

In december 2020 hebben wij van Schavast B.V. een mooie opdracht gekregen op een fraaie locatie tegen het centrum in Meppel. Het project “Park Oud Zuid” is een combinatie van renovatie van een gedeelte van bestaande schoolgebouwen en een gedeelte nieuwbouw van woningen door het totaal slopen van een aantal delen van de gebouwen voor de nieuwe situatie. De bouw werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Salverda Bouw.

 

   

 

MOOI COMBINATIEWERK

Een mooie combinatie van renovatiesloop en totaalsloop. Alles wat Kwakkel B.V. beheerst en elke dag doet met haar team, komt hier aan bod, renovatiesloop, totaalsloop, boren en zagen en asbestverwijdering.

We hebben eind december 2020 al een kleine kennismaking met het werk gehad. Noem het een oriëntatie voor de werkzaamheden, waar we in januari van dit jaar mee verder zijn gegaan. Het gaat om twee scholen, de Zuiderschool en de HBS-Meppel.

Naast de asbestsanering van de geïnventariseerde bronnen, zijn we ook begonnen met het strippen van de bouwdelen. Door het strippen proberen wij zoveel mogelijk niet-steenachtige materialen te verwijderen in de bouwdelen die in zijn geheel worden gesloopt. Het machinaal slopen moet daardoor straks sneller gaan. Niet alleen strippen, maar het gebouw moet ook worden losgezaagd en geboord van het te handhaven gedeelte. We zijn op 27 januari jl. begonnen met het eerste gedeelte totaalsloop van de Zuiderschool. Dit zal een aantal weken duren.

 

   

 

Naast dat er een gedeelte van de Zuiderschool in zijn geheel; zal worden gesloopt wordt er ook een gedeelte gerenoveerd. We verwijderen onder andere de plafonds, vloerafwerkingen, wanden en maken sparingen in vloeren voor nieuwe trappen, die als toegang dienen voor de verschillende bouwlagen van de appartementen. Ook de gevel zal op verschillende plekken worden aangepast.

Na het handmatig losmaken van de entreeruimte en kleedruimtes gaan we verder met een gedeelte totaalsloop van de voormalige gymzaal. Het bouwdeel met platte dak gaat helemaal weg. De voormalige gymzaal  is een op zich zelf staand gebouw, waarin na de asbestverwijdering en renovatiesloop 3 woningen zullen komen.

Langzaamaan gaan we verder met de totaalsloop van het HBS-gedeelte. Ook hier zijn een aantal uitdagingen. We moeten weer bouwdelen loszagen, die gehandhaafd blijven voor renovatie en het gebouw met souterrain loopt vlak langs de straat. Dit bouwdeel is inmiddels al gestript.

Het gedeelte van de HBS-school aan het Zuideinde valt onder de monumentenzorg. Hiervoor moet eerst een sloopvergunning zijn afgegeven. Deze procedure loopt. Dit gedeelte zal als laatste worden aangepakt. Er moeten onder andere veel wanden worden gesloopt en de voormalige aula zal na het verwijderen van het dak en de begane grondvloer een binnentuin worden waar door bewoners over uit gekeken kan worden.

 

       

 

CIRCULAIR SLOPEN

Circulair slopen is bezig met een opmars. Meer en meer worden vrijkomende materialen niet afgevoerd als bouw- en sloopafval of hout, maar vindt het in veel gevallen een nieuwe plek met dezelfde toepassing. Voor de totaalsloop uit van de Zuiderschool hebben wij de dakpannen al verwijderd en het dakbeschot met onderliggend balkhout, radiatoren, sanitair krijgt een nieuwe bestemming. Voor de HBS-school geldt straks hetzelfde. De dakpannen en het houtwerk krijgen een herbestemming. Een gedeelte van de materialen blijft zelfs achter bij het project voor hergebruik. Ook vloer- en wandtegels krijgen voor een groot deel een herbestemming. De tegels worden voorzichtig losgehakt en opgetast op pallets voor een nieuwe bestemming.

 

       

 

We zullen ons steeds vaker op circulair slopen gaan richten. Circulair slopen is geen uitzondering meer, maar wordt in de toekomst “de regel”.

DUURZAAM SLOPEN

Voor dit mooie project hebben wij een aantal investeringen gedaan, die het werk voor “de jongens” op de werkvloer moeten vergemakkelijken. Er rijden twee elektrische miniloaders door de bouwdelen, die het werk niet alleen versnellen, maar ook zorgen voor fysieke ontlasting. Door verschillende hulpstukken kunnen we er de vloer mee strippen, hakken en het afval/puin mee opruimen.

 

   

 

 

Naast deze machines gaan we in het HBS-renovatiegedeelte voor een groot deel ook sloopwerkzaamheden uitvoeren met een slooprobot.

De intentie is om dit jaar nog een aantal investeringen te gaan doen, die zorgen voor fysieke ontlasting en vermindering van de CO2-uitstoot.

#weekvandecirculaireeconomie #mooiwark #combinatiewark #circulairslopen #duurzaamslopen #fysiekeontlasting #goedbezig