Home / Totaalsloop

Contact


Kwakkel BV
Gildestraat 20-A
8263 AH Kampen


038 - 332 59 70


info@kwakkelbv.nl

Totaalsloop

Kwakkel BV voert ook totaalsloop uit van bijvoorbeeld fabriekscomplexen, complete ketelhuizen van melkfabrieken, woningen, bergingen, schoolgebouwen en dergelijke.

Inzet van materieel en machines worden afgestemd op het te slopen object, de omgeving en de bereikbaarheid van de werkplek. Alle uitkomende afval wordt volgens gescheiden afvalstromen afgevoerd van de locatie naar erkende afvalverwerkers. Het materiaal dat vrijkomt bij de sloop kan worden hergebruikt of verwerkt tot nieuwe grondstof.

Het aanleveren en plaatsen van bijvoorbeeld bouwhekken, rijpaten en het aanvullen of afvoeren van grond na uitvoering van het sloopwerk behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Een goede voorbereiding is het halve werk tijdens de uitvoering. Daarom hechten wij grote waarde aan goed onderzoek, vroegtijdige input, een strakke planning en nauw overleg. Door concrete afspraken en werkomschrijvingen zorgen we voor duidelijkheid en overzicht. Voorafgaand en tijdens de sloopwerkzaamheden houden we rekening en indien gewenst, contact met de omgeving. Wij werken in grote delen van het land, zoals bijvoorbeeld in Utrecht, Amsterdam of Zwolle.

Heeft u hulp nodig met sloopwerk?