Drie E-flats in Poelenburg, Zaandam krijgen nieuw aanzien

In de wijk Poelenburg in Zaandam werden begin jaren zestig van de vorige eeuw zogenaamde E-flats gebouwd. Telkens drie flatgebouwen achter elkaar met aan de zijkant een rij garages, vormen van bovenaf gezien de letter ‘E’. In de wijk Poelenburg maken vier clusters met E-flats onderdeel uit van de uit die tijd typische stempelverkaveling. Momenteel wordt één van deze clusters volledig gerenoveerd. Bijzonder is dat de bewoners tijdens het hele renovatieproces in hun appartement kunnen blijven wonen. De renovatie is half april 2016 gereed.

Bekijk project