Contact


Kwakkel BV
Gildestraat 20-A
8263 AH Kampen


038 - 332 59 70


info@kwakkelbv.nl

Renovatie­sloopwerk

Kwakkel BV heeft een ruime ervaring met renovatiesloopwerk.

Of het nu gaat om het slopen van een enkel wandje, het verwijderen van de wand- en vloertegels in badkamer en toilet, het compleet verwijderen van het bestaande keukenblok inclusief wantegels, het verwijderen van dakpannen al dan niet inclusief de panlatten, tengels en dakbeschot of het strippen van de buitengevel. Het zijn allemaal werkzaamheden welke dagelijks door onze vakkundige en veelzijdige medewerkers worden uitgevoerd.

Zowel projectmatig als op mutatiebasis voeren wij renovatiesloopwerk uit in opdracht van aannemer, vastgoed eigenaar of particulier. Zowel in eengezinswoningen, etagewoningen, flats en appartementencomplexen maar ook in bijvoorbeeld woonzorg gebouwen. Ook met het uitvoeren van sloopwerkzaamheden in fabrieken, hotels en overige utiliteit is ruime ervaring. Kwakkel BV is thuis in elke omgeving en de medewerkers zijn gewend om in een bewoonde situatie of in een in gebouw welke in gebruik is te werken. Voorkomen van overlast en het voorkomen van verstoring van processen loopt als een rode draad door de organisatie.

Indien gewenst worden voor aanvang van de werkzaamheden de vloeren, wanden en overige inboedel door ons afgedekt ter bescherming. Tijdens de werkzaamheden wordt volledig stofarm en zoveel mogelijk trillingvrij gewerkt. Na het opleveren van het werk treft u een opgeruimde en schone ruimte aan, klaar voor de volgende fase.

Dankzij de totale dienstverlening van Kwakkel BV zijn uw renovatiesloopwerkzaamheden eenvoudig te combineren met boor- en zaagwerk. Groot voordeel is dat al deze werkzaamheden gelijktijdig uitgevoerd worden door één partij. Minder overlast, kortere doorlooptijden dus aantrekkelijk voor alle betrokken partijen.

Een goede voorbereiding is het halve werk tijdens de uitvoering. Daarom hechten wij grote waarde aan goed onderzoek, vroegtijdige input, een strakke planning en nauw overleg. Door concrete afspraken en werkomschrijvingen zorgen we voor duidelijkheid en overzicht. Kwakkel BV is bekend met LEAN plannen, de bijbehorende planningssessies en de daily-stand tijdens de uitvoering.

Het materiaal dat vrijkomt bij de sloop kan worden hergebruikt of verwerkt tot nieuwe grondstof. En natuurlijk leveren wij het restafval gescheiden aan bij erkende afvalverwerkers. Wij werken in grote delen van het land, zoals bijvoorbeeld in Utrecht, Amsterdam of Zwolle.

Heeft u hulp nodig met sloopwerk?